Viking for en dag

Leirskolen tilbyr dagsopplegg på Vikingggarden for elever på mellomtrinnet. Opplegget heter ”Viking for en dag” og varer fra kl 08.30 til kl 13.45 (samlede grupper over 36 elever slutter kl 14.15). Opplegget har som mål å formidle dagliglivet i vikinggtiden. Det er mulig å bestille dagsbesøk på Vikinggarden i perioden mars til begynnelsen av juni.

Dagsbesøket starter på Nordvegen historiesenter, som ligger rett nedenfor Avaldsnes kirke. Her vil dere bli tatt imot av Cathrine Glette som er senterets pedagog. Hun vil fortelle og vise dere en film om Avaldsnes sin historie. Etter besøket på Nordvegen går turen ut til Vikinggarden.

Vikinggarden ligger på en liten øy som heter Bukkøy, gåturen ut til øya tar 10 til 15 minutt. Når elevene kommer ned til gården vil de bli møtt av vikinger og kledd opp i vikingklær.

Etter litt fortelling ute på gardstunet går turen inn i langhuset. Her vil det bli fortalt om det daglige livet i vikingtida.

Når besøket i langhuset er over så får elevene kjenne vikinglivet på kroppen. Det er mange oppgaver som må gjøres på en vikinggard. Elevene blir delt inn i grupper, hvor hver av gruppene får arbeidsoppgaver som er viktige for å holde gården i gang.

Arbeidet blir organisert slik at alle får prøve de forskjellige arbeidsoppgavene. Etter at elevene er ferdige med arbeidsoppgavene går turen inn i langhuset igjen, her blir det servert et skikkelig vikingmåltid.

Når vi er ferdige med maten begynner vi å nærme oss slutten på dagen. Da går turen opp til parkeringsplassen ved kirken igjen.

Det vil til en hver tid være 2 leirskolelærere som står for gjennomføringen av opplegget. Vi regner med at lærere og voksne besøkende tar del i og er med på gjennomføringen av opplegget. Prisen på besøket er kr 190 per elev. Lærere og medfølgende voksne går gratis.