Sikkerhet

SIKKERHETEN PÅ LEIRSKOLEN

Internkontroll

Sikkerheten står alltid i høysetet på leirskolen. I 1996 ble forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. vedtatt. Formålet med denne er å bidra til å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige krav, samt å førebygge sykdom og skader. Et hovedkrav i forskriften er at virksomheter skal føre internkontroll.

Ved Avaldsnes historiske leirskole har vi som mål å sette elevene sinn helse og sikkerhet i høysetet i alle deler av leirskoleoppholdet. Slik håper vi å kunne redusere tenkelige farer til ett minimum. Foruten de instrukser og prosedyrer leirskolen må følge i ute skoleundervisningen, er undervisningen som blir gitt en viktig del av sikkerheten. Samtidig må vi ikke glemme at ungene treng fysiske utfordringer i dag kanskje mer enn noen gang, og fysisk aktivitet har alltid et visst risikomoment. Vi på leirskolen er av den oppfatning at et visst risikomoment kan ha positive sider i seg for å utvikling av sunne, sterke unger, men selvsagt innenfor visse grenser. Som feks mener vi at faren for å skjære seg med kniv under spikking er en kalkulert risiko som faktisk er nødvendig som en del av det å lære å spikke med kniv. Eller sagt på en annen måte; – du har ikke lært noe om spikking før du har skjært deg i fingen.

Elever med sykdommer

I god tid før klassen kommer til leirskolen, må vi få beskjed om eventuelle elever med større funksjonshemminger. Dette er viktig fordi vi må tilrettelegge transport til Bukkøy med båt, eller ATV. Det er og viktig at vi får beskjed om eventuelle sykdommer som epilepsi, diabetes, søliaki, allergi, astma eller annet. Klasselæreren har ansvaret for å gi beskjed om dette.

Møte på leirskolens første dag

Det blir holdt et møte på leirskolen første dagen, normalt tirsdag. Deltakerne her er medfølgende lærere, og en representant fra leirskolen. I tillegg til det reint pedagogiske skal «Helse-Miljø-Sikkerhet» være en viktig del av møtet.

Om ikke dette er klarert tidligere, må en her sørge for å gi/få informasjon om eventuelle elever med funksjonshemminger/sykdommer, som for eksempel epilepsi, diabetes, søliaki, allergi, astma. Dette for å kunna legge opp programmet etter elevene sine forutsetninger, – og for å være i beredskap om noe skulle hende, som f.eks. et anfall.

Brannvern

Leirskolen er registrert som særskilt brannobjekt type A-1, dvs. at alle bygningene på leirskolen sitt område skal underleggest spesielle tekniske og organisatoriske krav. Brannvesenet vil etter fastlagte rutiner gjennomføre brannteknisk inspeksjon (branntilsyn) på anlegget.

Sikringsutstyr

En kan aldri gardere seg mot ulykker. Derfor har vi alltid følgende sikringsutstyr innen rekkevidde:

  • Førstehjelpsutstyr (Bukkøy og Visnes)
  • Mobiltelefon (Bukkøy og Visnes)
  • Flytevester (Bukkøy og Visnes)
  • Sikringsbåt (Bukkøy)
  • ATV (firhjuling) (Bukkøy og Visnes)