Registrering leirskole

Registrering leirskole

Kontaktlærer registrer klassen sin. Det kan leveres et felles skjema for klasser som skal være sammen på leirskole.
  • Fylles ut slik: 1 elev hyperallergi for peanøtter, 1 elev gluten og laktose intoleranse. 1 elev Melkeallergi. 1 elev Gluten...