Program 2

Tirsdag til fredag

Dag 1 VikingdagDag 2 Museumsdag
09:45Klassen går ut til vikinggården 07:30Pakking av sovepose og klargjøring av ryggsekk 
10:00Klassen blir tatt imot av vikinger og kledd opp i vikingklær08:30Frokost og smøre matpakke
10:15Vikingene forteller om gård og dagligliv09:30Avgang til Historiesenteret
13:00Vikinglunsj10:00Ankomst Nordvegen Historiesenter
14:00Arbeidsøkt10:15Undervisningsøkt
16:00Mat (medbrakt niste)11:15Lunsj (medbrakt matpakke)
17:00Diverse aktiviteter11:30Undervisning på senteret
19:00Middag13:05Buss til internatet på Visnes
19:30Egenaktivitet13:20Innkvartering på internatet
21:00Leggetid14:00Informasjonsmøte for lærere
14:45Middag
15:45Introduksjon til Gruvemuseet ved Oscarsportalen
16:00Eventyrjakten
18:00Kveldsmat
18:30Fritid egenaktivitet
Dag 3 SteinalderdagDag 4 Visnesdag
08:00Frokost og smøre matpakke08:00Frokost og smøre matpakke
09:00Steinalderunvervisning i klasserommet09:00Pakking og rydding av rom
10:30Tur til Tressvik10:30Besøk på Gruvemuseet
11:30Lunsj (medbrakt niste)12:00Lunsj (matpakke)
12:00Aktivitetsøkter12:30Avreise med Buss
14:00Grilling av pølser og pinnebrød
15:00Retur til internatet 
16:30/17:00Steinbanking
18:00Middag
18:30Fritid/egenaktivitet

NB. Skolen er ansvarlig for transport til og fra leirskolen!
Og vi tar forbehold om endringer i programmet.