Program 2

Dag 1 Dag 2
Vikingdag Museumsdag
09.30 Ankomst Avaldsnes 08.30 Frokost (husk å smøre matpakke)
09.45 Klassen går ut til Vikinggarden 09.30 Avgang til Nordvegen historiesenter
10.00 Klassen blir tatt imot av vikinger og kledd opp i vikingklær 10.00 Ankomst Nordvegen historiesenter
10.15 Vikingene forteller om gard og dagligliv 10.15 Undervisningsøkt
12.00 Arbeidsøkt 11.15 Lunsj (medbrakt matpakke)
13.00 Viking lunsj 11.30 Undervisning på senteret
13.30 Arbeidsøkt 13.05 Buss til internatet på Visnes
16.00 Mat (medbrakt niste) 13.20 Orientering og innkvartering på internatet
17.00 Diverse aktiviteter 14.15 Informasjonsmøte for lærerne (halvtime)
19.00 Middag 15.15 Middag 
20.00 Egenaktivitet 17.00 Fritid / Egenaktivitet
22.00 Leggetid 18.00 Kveldsmat
18.30 Fritid / Egenaktivitet
Dag 3 Dag 4
Steinalderdag Visnesdag
08.00 Frokost (husk å smøre matpakke) 08.30 Frokost (husk å smøre matpakke)
09.00 Steinalderundervisning i klasserommet 09.30 Pakking og rydding av rom
10.30 Tur til Tressvik 10.30 Besøk på Visnes Gruvemuseum
11.30 Lunsj (medbrakt matpakke) 12.00 Lunsj (matpakke)
12.00 Aktivitetsøkt 12.30 Avreise med buss
13.30 Aktivitetsøkt i Tressvik
15.00 Retur til internatet
18.00 Middag
 
 

NB. Skolen er ansvarlig for transport til og fra leirskolen!
Og vi tar forbehold om endringer i programmet.