Program 1

  Dag 1 Museumsdag   Dag 2 Steinalderdag
10:00 Ankomst Nordvegen Historiesenter 08:00 Frokost og smøre matpakke
10:15 Undervisningsøkt 09:00 Steinalderundervisning i klasserommet
11:15 Lunsj (medbrakt matpakke) 10:30 Tur til Tressvik
11:30 Undervisning på senteret 11:30 Lunsj (medbrakt niste)
13:05 Buss til internatet på Visnes 12:00 Aktivitetsøkter
13:20 Innkvartering på internatet 14:00 Grilling av pølser og pinnebrød
14:00 Informasjonsmøte for lærere 15:00 Retur til internatet 
14:45 Middag 16:30/17:00 Steinbanking
15:45 Introduksjon til Gruvemuseet ved Oscarsportalen 18:00 Middag
16:00 Gr1 Besøk på Gruvemuseet / Gr2 Eventyrjakten 18:30 Fritid/egenaktivitet
17:00 Gr1 Eventyrjakten / Gr2 Besøk på Gruvemuseet    
18:00 Kveldsmat    
18:30 Fritid egenaktivitet    
       
  Dag 3 Vikingdag   Dag 4 Vikingdag
08:00 Frokost og smøre matpakke 08:00 Pakking av sovepose og klargjøring av ryggsekk 
09:00 Rydding og klargjøring av internatet 08:45 Frokost og smøre matpakke
09:30 Buss til Avaldsnes 09:45 Aktivitetsøkt
09:45 Klassen går ut til vikinggården  11:45 Tar av vikingklær
10:00 Klassen blir tatt imot av vikinger og kledd opp i vikingklær 12:00 Lunsj (matpakke)
10:15 Vikingene forteller om gård og dagligliv 12:30 Avgang til parkeringsplassen ved kirken
13:00 Vikinglunsj 13:00 Avreise med Buss
14:00 Arbeidsøkt    
16:00 Mat (medbrakt niste)    
17:00 Diverse aktiviteter    
19:00 Middag    
19:30 Egenaktivitet    
21:00 Leggetid    
       

NB. Skolen er ansvarlig for transport til og fra leirskolen!
Og vi tar forbehold om endringer i programmet.