Program 1

Program 1

Dag 1 Dag 2
Museumsdag Steinalderdag
10.00 Ankomst Nordvegen historiesenter 08.00 Frokost (Husk å smøre matpakke)
10.15 Undervisningsøkt 09.00 Steinalderundervisning i klasserommet
11.15 Lunsj (medbrakt matpakke) 10.30 Tur til Tressvik
11.30 Undervisning på senteret 11.30 Lunsj (medbrakt matpakke)
13.05 Buss til internatet på Visnes 12.00 Aktivitetsøkt
13.20 Innkvartering på internatet 13.30 Aktivitetsøkt med mellommåltid
14.15 Informasjonsmøte for lærerne 15.00 Retur  til internatet
14.45 Middag 18.00 Middag
15.45 Besøk på Gruvemuseet 18.30 Fritid /Egenaktivitet
17.00 Fritid / Egenaktivitet  
18.00 Kveldsmat
18.30 Fritid / Egenaktivitet
Dag 3 Dag 4
Vikingdag Vikingdag 2
08.00 Frokost (husk å smøre matpakke) 08.30 Pakking av sovepose og klargjøring av ryggsekk
09.00 Rydding og klargjøring av internatet 09.00 Frokost (husk å smøre matpakke til lunsj)
09.30 Buss til Avaldsnes 10.00 Aktivitetsøkt
09.45 Klassen går ut til Vikinggarden 11.45 Tar av vikingklær
10.00 Klassen blir tatt imot av vikinger og kledd opp i vikingklær 12.00 Lunsj (matpakke)
10.15 Vikingene forteller om gard og dagligliv 12.30 Avgang til parkeringsplassen ved kirken
12.00 Arbeidsøkt 13.00 Avreise med buss
13.00 Viking lunsj
13.30 Arbeidsøkt
16.00 Mat (medbrakt niste)
17.00 Egenaktivitet
19.00 Middag
20.00 Egenaktivitet
21.00 Leggetid
 22.00 zzzz zzzzz

NB. Skolen er ansvarlig for transport til og fra leirskolen!
Og vi tar forbehold om endringer i programmet.