Ansvarsfordeling

Leirskolen:

 • ansvar for tilrettelegging av det pedagogiske opplegget på leirskolen.
 • ansvar for tilpassing og gjennomføring av det pedagogiske opplegget.
 • ansvar for bestillingsrutiner og kontakten med besøksskolen
 • ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid ved leirskolen og disponering av kommunale middel til nødvendig utstyr m.m.

Besøksskolen (medfølgende lærer):

 • ansvar for å (i samråd med leirskolen) ta del i det pedagogiske opplegget
 • medvirke til at leirskolen sine ordensregler blir overholdt.
 • delta i møtene med leirskolen
 • ansvar for å sørge for at nødvendig forhåndsinformasjon til leirskolen blir gitt.
 • ansvar for planlegging og gjennomføring av reise til og fra leirskolen.
 • ansvar for å innhente skriftlig tillatelse om bading fra foreldre(om ønskelig)
 • ansvar for tilsyn med elevene på kveldstid/fritid.