Leirskole

Leirskolen blir dreven av Karmøy kommune. Anlegget består Vikinggarden på Bukkøy, som er en liten skogkledd øy i Karmsundet nedenfor Avaldsnes kirke og av et internatbygg i Visnes med tilhørende fasiliteter. Høst-leirskole: Fra grunnskolen starter i August til 1. November. 4-dagars-opplegget vårt er rettet mot 6. klassetrinnet, siden det her er lagt størst vekt på jernalder og vikingtid i læreplanen. Det er pr. i dag kun et tilbud for elever i Karmøy kommune, men vi tilbyr dagsopplegg for skoler utenfor Karmøy kommune om våren.

 

Læring gjennom Rollespill

Målet vårt er å gi elevene et mest mulig realistisk inntrykk av livet i vikingtiden. Opplegget er rettet mot 5., 6. og 7.klasse og har vekt på læring gjennom rollespill, eller kanskje vi skal si læring gjennom arbeid? Elevene får nemlig rollen som treller på gården. Etter å ha blitt kjent med bonden, husfrua og de andre vikingene på gården gjennom fortelling og dialog, deles barna opp i roterende grupper og settes i arbeid. Noe arbeid er fast, som å holde vakt med spyd og skjold eller lage mat over bålet, mens andre oppgaver varierer med årstidene og hva som trengs av arbeid og vedlikehold på gården.

En historisk leirskole

Grunnen til at vi har kalt leirskolen «historisk», er at vi tar sikte på å formidle kunnskap om livet fra fortiden vår. Elevene skal lære om dagligliv og arbeidsliv fra ulike epoker i vår forhistorie, for gjennom det å kunne sette seg inn i livet til disse menneskene som levde før oss. Vi tror dette vil gi positive holdninger til bevaring av fornminner og gammel kultur, noe som igjen vil være svært viktig bidrag til utvikling av vår egen identitet.
Foruten tilegning av faglig kunnskap har vi erfaring med at uteskole er med på å styrke fellesskapet i klassen, noe som skaper trivsel, som igjen danner grunnlag for ny læring, og ikke minst for de som «faller utenfor» i vanlig skole sammenheng.
Vi tror og at felles opplevelse skaper trygghet og samhold. Elevene blir bedre kjent med hverandre gjennom felles oppgaver og oppdagelser.